Aktualności

Stypendia przyznano!

11-02-2020

11 lutego komisja stypendialna dokonała oceny złożonych wniosków o przyznanie stypendium wójta gminy Pomiechówek dla uczniów szczególnie zdolnych. W skład komisji weszli: Bożena Śliwińska – przewodnicząca komisji, Mariola Borzyńska, Jan Drzazgowski, Małgorzata Lewczuk, Marta Zawadzka – członkowie komisji. W posiedzeniu uczestniczył również wójt gminy Dariusz Bielecki.

Komisja rozpatrzyła trzydzieści pięć wniosków, z czego trzydzieści jeden spełniło wszystkie kryteria regulaminu, uprawniającego do otrzymania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych.

Komisja zaproponowała dwie wysokości stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych:

 • dla uczniów ze średnią ocen w przedziale <5,2 – 5,5>  w wysokości 200 zł
 • dla uczniów ze średnią ocen w przedziale <5,51 – 6,0> w wysokości 300 zł.

Dla uczniów szkoły ponadpodstawowej wysokość stypendium to 300 zł.

Nie zabrakło też nagród dla uzdolnionych sportowców. Uczniowie, którzy w tej dziedzinie mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami otrzymali stypendium w wysokości od 300 do 400 zł.

Przyznane stypendia to kolejny krok w kierunku tworzenia w gminie Pomiechówek dobrej oferty edukacyjnej i optymalnych warunków dla rozwoju naszych uczniów - podsumował wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki.

 

Wykaz uczniów, którym Wójt Gminy Pomiechówek przyznał stypendium za wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe za I okres roku szkolnego 2019/2020

 

Za wyniki w nauce

Imię i nazwisko ucznia              wysokość stypendium

 

 1. Zuzanna Antoniak                  300 zł
 2. Marcel Bany                          200 zł
 3. Katarzyna Betlińska                300 zł
 4. Zofia Bielecka                        200 zł
 5. Mateusz Calak                       200 zł
 6. Wiktor Cegłowski                   300 zł
 7. Tomasz Kamil Choroś             300 zł
 8. Wiktoria Ciosek                      200 zł
 9. Dominika Czarnecka               300 zł
 10. Jakub Grzelak                        300 zł
 11. Aleksandra Hartlep                 300 zł
 12. Wiktoria Jakubowska              300 zł
 13. Maria Jankowska                    300 zł
 14. Filip Kępa                              300 zł
 15. Maja Kowalczyk                      200 zł
 16. Kinga Victoria Krasinkiewicz     200 zł
 17. Jakub Nalewajek                    200 zł
 18. Oliwia Julia Pierzchała             200 zł
 19. Szymon Pietrzak                     300 zł
 20. Krzysztof Podgrudny               200 zł
 21. Zuzanna Przykaska                 200 zł
 22. Katarzyna Rudnicka                200 zł
 23. Gabriela Strzelczak                 200 zł
 24. Joanna Szymańska                 200 zł
 25. Natalia Wiktorowicz                200 zł
 26. Natasza Żak                          200 zł

 

Za szczególne osiągnięcia sportowe

Imię i nazwisko ucznia              wysokość stypendium

 

 1. Bartłomiej Nowakowski          400 zł
 2. Filip Nowakowski                   400 zł
 3. Juliusz Przybylski                   300 zł
 4. Patrycja Tabor                       300 zł
 5. Natasza Żak                          300 zł

  

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl