Aktualności / Gmina Pomiechówek

Aktualności

Stypendia naukowe

30-12-2018

Nauka się opłaca. W naszej gminie od października - dosłownie!

Drodzy uczniowie pomiechowskich szkół! Jeśli dotąd poszerzenie wiedzy i perspektywa lepszej przyszłości, nie była dla was wystarczającym motywatorem do osiągania dobrych wyników w nauce – może skusi was perspektywa dodatkowego kieszonkowego? Od teraz na dobrych ocenach będzie można zarobić.

18 października 2018 r., podczas sesji rady gminy zapadła decyzja o uchwaleniu lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Celem programu jest promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, zwiększenie motywacji uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz systematycznej pracy nad rozwijaniem talentów i zainteresowań oraz pogłębianiem wiedzy, a także promowanie pozytywnych wzorców osobowych na forum społeczności lokalnej.

W związku ze stworzeniem lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży wprowadzono system przyznawania oraz wypłacania stypendium wójta gminy Pomiechówek.

Stypendium będzie przyznawane jednorazowo na zakończenie każdego semestru szkolnego uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej, uczniom gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej z terenu gminy Pomiechówek za wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe. Stypendia naukowe ruszają po raz pierwszy w historii gminy Pomiechówek. Już nie mogę sie doczekać chwili, kiedy podpiszę decyzję o ich przyznaniu pierwszym uczniom - podsumowuje wójt gminy.

Wnioski o stypendium należy składać nie później niż siedem dni roboczych przed zakończeniem odpowiednio semestralnych lub końcowo rocznych obowiązkowych zajęć dydaktyczno–wychowawczych w sekretariacie Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a. Wysokość stypendiów na rok szkolny określa każdorazowo wójt gminy Pomiechówek po uchwaleniu corocznej wysokości funduszu stypendialnego w budżecie gminy.

Szczegółowe warunki przyznawania określa Regulamin - załączamy!

Zachęcamy do zapoznania się i kibicujemy tym, którzy postanowią powalczyć o dofinansowanie z budżetu gminy.  

 

Marta Zawadzka

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl