Aktualności

Strefa korzyści

14-01-2020

Czym jest strefa ekonomiczna?

Specjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, obejmującą tereny na których działalność gospodarcza prowadzona jest na preferencyjnych warunkach. W Polsce działa tylko 14 takich stref. Jedną z nich jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, do której należą również tereny znajdujące się w naszej gminie.

Po co nam strefa?

Założeniem przedsięwzięcia jest przede wszystkim rozwój gospodarczy gminy, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego inwestorowi i zapewnienia mu atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków gospodarczych. Wykorzystując potencjał lokalizacyjny, którym bez wątpienia jest bezpośrednie sąsiedztwo Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz bliskość Warszawy, przygotowaliśmy tereny spełniające nowe funkcje społeczne i gospodarczych. Teren strefy, dzięki skutecznie pozyskanym środkom unijnym, został wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. sieć kanalizacyjną, sanitarną, deszczową, wodociągową, gazową i telekomunikacyjną (światłowodową). Wybudowano również wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną tj. drogi, chodniki oraz oświetlenie.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Nadrzędną korzyścią dla przedsiębiorców prowadzących działalność w strefie jest przede wszystkim zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo przedsiębiorca otrzymuje działkę gotową pod inwestycje, wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną. Zaletą jest również wsparcie administracyjne, zarówno ze strony urzędu gminy jak również ze strony spółek zarządzających strefami w kwestiach prawnych i organizacyjnych. W chwili obecnej w strefie działają już dwa przedsiębiorstwa a o pozwolenia starają się kolejne cztery

Korzyści dla mieszkańca

Korzyści dla mieszkańców to bez wątpienia nowe miejsca pracy, oferujące stabilne zatrudnienie oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Nasza strefa wzbudza również zainteresowanie ogólnopolskich mediów, które śledzą już od jakiegoś czasu rozwój tej inwestycji. Bez wątpienia, działania podejmowane w strefie są jedną z kluczowych i największych zadań realizowanych przez Gminę Pomiechówek. Nowe przedsiębiorstwa, nowe inwestycje i nowe miejsca pracy to bez wątpienia priorytetowy kierunek rozwoju gminy.

 

LINK DO PROGRAMU O STREFIE W TVP3

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl