Aktualności

Sprzęt do zdalnej edukacji już wkrótce trafi do szkół!

08-04-2020

Komputery dla pomiechowskich szkół

Pod koniec kwietnia br. do pomiechowskich szkół trafią 24 nowoczesne laptopy, zakupione przez Urząd Gminy w ramach projektu "Zdalna Szkoła". Na zakup komputerów gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Pozyskana kwota stanowi 100% wartości zakupionego sprzętu.

Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło na dyrekcji, nauczycielach, rodzicach i uczniach wypracowanie nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. W chwili obecnej realizacja podstawy programowej odbywa się wirtualnie, przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego. Opracowane przez nauczycieli gotowe scenariusze zajęć edukacyjnych, dostępne są na utworzonych przez każdą placówkę platformach internetowych. Wysyłane są też do uczniów i rodziców drogą mailową.

Dla gminy, odpowiedzialnej za sprawną organizację kształcenia w pomiechowskich szkołach, doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający naukę zdalną, stało się w obecnej sytuacji działaniem priorytetowym. Dlatego też zakupione laptopy, możliwie jak najszybciej, trafią do poszczególnych placówek oświatowych. Następnie na podstawie wcześniej przeprowadzonego przez dyrekcję szkół rozeznania, przekazane zostaną uczniom, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego realizacje zdalnych lekcji.

Zgodnie z założeniami projektowymi po zniesieniu nauki zdalnej i powrocie do normalnego trybu nauczania zakupione laptopy przejdą w posiadanie szkół i stanowić będą wyposażenie pracowni komputerowych.

Na ten moment, aby zapewnić możliwość nauczania zdalnego uczniom którzy nie posiadają sprzętu komputerowego, użyczone zostały również laptopy zakupione w ramach realizacji projektu "Ja w internecie". Trzynaście  komputerów, po zakończonych w 2019 roku szkoleniach komputerowych, w których brali udział mieszkańcy naszej gminy, decyzją wójta przekazane zostały do pracowni komputerowej w SP w Orzechowie. Cieszy nas fakt, że są realnie wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli placówki nie tylko w zamkniętej w chwili obecnej pracowni komputerowej.

Zakup zfinansowany w ramach realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl