Aktualności

Ścieżki rowerowe - już niebawem

22-11-2021

Rozpoczęła się budowa ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy. Docelowo ma ich powstać ok. 25 km. Zadanie realizowane jest z programu "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy". W jego zakres wchodzi między innymi przebudowa drogi gminnej 240522W - ulicy Wczasowej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej o szerokosci 2,5 m i długości 165 m, a także poszerzenia istniejacej już jezdni o 1 m. Wykonawcą jest firma TOMBUD z Wieliszewa, a koszt wykonania wynosi 220 761,00 zł. Obecnie trwają prace związane z poszerzeniem jezdni i układaniem kostki w ciągu pieszo-rowerowym.
Równolegle trwają prace przy ulicy Sportowej w miejscowości Pomiechówek. Wykonawca - firma TRANSPORT TOWARÓW Krzysztof Ziemiecki z Pomiechówka realizuje obecnie prace związane z budową chodnika o szerokości zmiennej 1-1,5 m i długości 965 m, a także ścieżki rowerowej o szerokości 2 m. Zakres prac obejmuje ponadto przebudowę istniejących zjazdów na posesje oraz utwardzenie nawierzchni jezdni o szerokości 4,25 m i długości 115 m wraz z wydzielonym ciągiem rowerowym o szerokości 2 m. Koszt wykonania: 1 023 146,44 zł.
Kolejne ciągi pieszo-rowerowe powstają przy ulicy Przytorowej i Kolejowej w Pomiechówku. Wykonawcą jest firma TIT BRUK Tomasz Knopik z Nowego Miasta. Zakres obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej  o szerokości 2,5 m i długości 1100 m. Obecnie trwaja prace przygotowawcze pod budowę ciągu na ulicy Kolejowej. Koszt wykonania: 1 348 357,21 zł.
W niedalekiej przyszłości rozpoczną się także prace związane z budową chodnika wzdłuż ulicy Ludowej w Pomiechówku. Wykonawcą jest firma Marzena Zofia Kucińska BLIŹNIACZEK z Gąsocina. Zakres prac obejmie budowę chodnika o szerokosci 1,0 m i długości 580 m wraz z przebudową istniejących zjazdów na posesje. Koszt wykonania: 107 144,07 zł. 
 

 

Budowa ciągu...
Budowa ciągu...
Budowa chodnika i...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl