Aktualności / Gmina Pomiechówek

Aktualności

Rekordowe inwestycje w Kosewku

15-01-2019

Ten rok zapowiada się wyjątkowo dobrze dla Kosewka. Zagospodarowanie terenu nad Wkrą oraz działania zmierzające do budowy wyczekiwanej kładki to główne punkty programu naszych działań w Kosewku na najbliższe miesiące. Prace przygotowawcze w toku.

  • Zadanie pod nazwą . „Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Kosewko, gmina Pomiechówek na cele turystyki, rekreacji, kultury i wypoczynku – etap II” obejmuje  wykonanie robót ziemnych, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni napowietrznych, elementów małej architektury oraz dojść do terenu placu i kładki przez rzekę. Prace związane z zagospodarowaniem przedmiotowego terenu rozpoczęły się już w ubiegłym roku, kiedy to Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” wykonało podniesienie i wyrównanie terenu przy rzece.
  • Obecnie jesteśmy w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy finalnego etapu zadania. W przetargu nieograniczonym na zadanie w styczniu 2019 r. wpłynęło 8 ofert. Najdroższa oferta opiewa na kwotę 1 200 933,61 zł, a najniższa na kwotę 593 894,39 zł. W chwili obecnej sprawdzamy oferty pod względem formalnym. Z chwilą wyboru oferty i podpisania umowy rozpocznie się realizacja zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2019 r.

To nie koniec tegorocznych inwestycyjnych wyzwań w Kosewku. Przypominamy, że w ramach projektu Mobilność planujemy budowę kładki przez Wkrę w miejscowości. Obecnie trwają procedury wyłonienia wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace inwestycyjne koordynowane przez wydział inwestycji i zamówień publicznych, planowane są w taki sposób, by nie kolidowały z sezonem turystycznym.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl