20.07.2022

Przebudowa kładki w Kosewku

Trwają prace nad przebudową kładki w miejscowości Kosewko. Przypominamy, że opracowanie  dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową obiektu to koszt 2 317 523 zł, z czego 90 proc. stanowi dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”.

Prace rozpoczęły się w pierwszych dniach czerwca, zaś zakończenie realizacji inwestycji oraz oddanie kładki do użytku mieszkańców planowane jest w październiku. Główne parametry techniczne i użytkowe obiektu pozostaną bez zmian, a wykonywane prace nie wpłyną negatywnie na walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz nie zmienią formy krajobrazowej obiektu. Konstrukcja stalowa zostanie oczyszczona, zaś uszkodzone lub brakujące elementy odtworzone. Zaplanowano rewitalizację podpór skrajnych i pośrednich obiektu oraz ściany oporowej oraz odtworzenie umocnienia skarp nasypu w obrębie obu przyczółków. Nawierzchnia pomostu zostanie w całości wymieniona na deski dębowe. Obiekt zostanie wyposażony w pochwyty stalowe, siatki zabezpieczające oraz oświetlenie. W projekcie przewidziano również wykonanie dojść do obiektu z obu stron z kostki betonowej. Na czas remontu obiekt jest wyłączony z użytku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obecnie przeprowadzanych prac.

 

Inne aktualności

Więcej  aktualności o: Przejdź do strony z aktualnościami