Aktualności

Projekt „Maluch +” rozstrzygnięty

26-02-2020

Gmina Pomiechówek otrzymała dofinansowanie w projekcie organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Klubu Dziecięcego dla maluchów w wieku do 3 lat, który znajdować sie będzie w budynku przedszkola przy ulicy Nasielskiej.

Remont dwóch pomieszczeń, oraz zamontowanie klimatyzatorów w budynku, to tylko niektóre z prac, które zostaną wykonane w ramach otrzymanej dotacji.

Klub będzie gwarantował 30 miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat.

Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, oraz meble, wyposażenie wypoczynkowe i zabawki.

Przy budynku przedszkolnym, w którym będzie utworzony Klub Dziecięcy planowany jest również montaż placu zabaw.

Wartość całego projektu to 332 920 zł z czego 278 320 zł wyniesie dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl