Aktualności

Prace w Strefie

21-11-2018

Trwają zaawansowane działania budowlane w strefie ekonomicznej w Nowym Modlinie. W chwili obecnej na finałowym etapie jest instalacja oświetleniowa dróg gminnych. Do końca listopada zakończymy budowę odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do wykonanego wcześniej zbiornika retencyjnego. Obserwujemy również duże zaawansowanie prac związanych z podbudową dróg przed wykonaniem nawierzchni asfaltowej.

Równolegle z prowadzonymi robotami budowlanymi związanymi z uzbrojeniem terenu w sieć infrastruktury technicznej, realizowane są prace przez prywatnych inwestorów na działkach objętych granicami strefy ekonomicznej.

Magdalena Strzelczak

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl