Aktualności

Prace w Pomiechowie

01-09-2021

 

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Mazowieckiej w Pomiechowie dobiega końca. Wykonano już większość prac na terenie, między innymi: ciąg pieszy i pieszo-rowerowy, oświetlenie, zamontowano urządzenia placu zabaw i elementy małej architektury. Obecnie trwają prace wykończeniowe, porządkowe oraz nasadzenia zieleni. Głównym założeniem projektu było otwarcie się na rzekę, powstanie małej infrastruktury rekreacyjnej, przy maksymalnej ochronie naturalnego krajobrazu. 

Przypominamy - zadanie realizowane jest przy wsparciu funduszy unijnych w ramach programu Rewitalizacji. Na jego realizację uzyskaliśmy blisko 90 proc. dofinansowanie. 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl