Aktualności

Prace nad kładką trwają

09-07-2021

W dalszym ciągu trwają prace przy moście drogowym w Pomiechówku, obecnie są one związane z wykonaniem podpór opartych na istniejących filarach mostu oraz budową nowych przyczółków. Wykonano już częściowe skucie zewnętrznej warstwy betonu, trwa realizacja żelbetonowych filarów. Przypominamy, że inwestycja powstaje w ramach projektu rewitalizacyjnego „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej – aktywizacja społeczna i gospodarcza”, a dofinansowanie na jej realizację wynosi aż 90 proc.

Budowa kładki w...
Budowa kładki w...
Budowa kładki w...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl