Aktualności

Ponad 6 mln dofinansowania

17-08-2017

Budowa dydaktyczno-rekreacyjnego kompleksu leśnego Dolina Wkry w Pomiechówku – to kolejny projekt gminy Pomiechówek, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 6 154 920,00 zł. Projekt o wartości blisko 10 mln zł obejmuje zadania inwestycyjno-promocyjne na terenie pomiechowskich lasów, w pobliżu nadrzecznej promenady.

Założenia

W maju br. gmina Pomiechówek ogłosiła przetarg na budowę dydaktyczno-rekreacyjnego kompleksu leśnego Dolina Wkry w Pomiechówku. W postępowaniu wzięła udział firma VenuLand sp.j. z Warszawy. W dniu 17 lipca 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą, a tydzień później firma została wprowadzona na teren budowy. Projekt zakłada w szczególności regenerację siedlisk przyrodniczych, ochronę zagrożonych gatunków, ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego i budowę infrastruktury służącej do edukacji przyrodniczej.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana ścieżka linowa z punktami widokowymi, kładka – 1,5 m nad powierzchnią ziemi, tematyczne podesty edukacyjne w postaci tablic i modeli trójwymiarowych, które obrazują chronione ptaki oraz zbiorowiska roślinne. Powstanie również wieża obserwacyjna ze stanowiskiem multimedialnym umożliwiającym naukę głosów popularnych ptaków, w której zamontowane zostaną lornetki do obserwacji gadów występujących nad rzeką Wkrą.

Oprócz zadań inwestycyjnych przewiduje się działania promocyjne, ukierunkowane na edukację przyrodniczą. W celu zwiększania poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, zostanie wybudowana wiata przeznaczona do organizacji konferencji i warsztatów oraz ścieżki edukacyjne dla uczniów szkół do prowadzenia lekcji przyrodniczych. Niespotykanym elementem, który znajdzie się w kompleksie będzie ekspozycja rzeźb obrazujących sylwetki występujących na terenie gminy leśnych ssaków, łąka motyli z trójwymiarowymi rzeźbami w powiększeniu 50:1 oraz rzeźba pająka krzyżaka łąkowego w skali 100:1.

Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2018.

15 grudnia 2015 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Dotację uzyskaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Budowa...
Budowa...
Budowa...
Budowa...
Budowa...
Budowa...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń