Aktualności

Pomoc dla rolników po wiosennych przymrozkach

05-05-2020

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Pomiechówek informuje rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w dniach 18-21 kwietnia 2020 roku, że do dnia 18 maja 2020 roku mogą zgłaszać straty w uprawach rolnych.

UWAGA! Wypełniony wniosek należy złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w Urzędzie Gminy Pomiechówek (druk wniosku dostępny jest w urzędzie gminy lub na stronie internetowej www.pomiechowek.pl w zakładce ekologia i środowisko).

We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok).

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok.

 

Załącznik - Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystanego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie 

Obwieszczenie 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl