Aktualności / Gmina Pomiechówek

Aktualności

Pomiechówek dla WOŚP

16-01-2019

W tym Finale kwestowaliśmy pod hasłem: „Zbieramy dla dzieci małych i bez focha. Na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Cel, jakże piękny dotyczy również najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Fundacja WOŚP już przekazała dla nowodworskiego szpitala nowoczesny sprzęt o łącznej wartości 228 604,29 zł, z czego 156 606,09 w roku 2018.


Pomiechówek już siódmy raz zagrał z Wielką Orkiestrą zbierając podczas kwesty rekordową kwotę 56 726,56 zł. Kwota ta zostanie zwiększona po przeliczeniu waluty obcej oraz zakończeniu internetowych aukcji charytatywnych.
Bardzo duży sukces i radość z wydarzenia pozostają w cieniu tragicznych wydarzeń z Gdańska. Dziś bardzo trudno cieszyć się tą radością i wspominać piękne chwile sprzed kilkudziesięciu godzin. Łączymy się w bólu z bliskimi Pana Pawła Adamowicza - Prezydenta Gdańska, a jednocześnie wolontariusza WOŚP, mieszkańcami Gdańska, którzy obdarzyli go zaufaniem podczas ostatnich wyborów, tamtejszym sztabem WOŚP, a także z samym prezesem Fundacji – Panem Jurkiem Owsiakiem.


Pomiechówek w 27.finale WOŚP zagrał w cudowny i wyjątkowy sposób przez cały miniony weekend. To były wyjątkowe dni pełne radości, uśmiechu i dobroczynności.
Składamy serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Pomiechówek Pana Dariusza Bieleckiego za objęcie patronatem honorowym całego wydarzenia 27. finału WOŚP w Pomiechówku. Patronat nad imprezami objęły Gmina Pomiechówek, Powiat Nowodworski, a także obie drużyny harcerskie z Pomiechówka - 13 GTDH „Czarne Ścieżki” i 31 DH „Harmider”. Konferansjerem był znany aktor – Pan Roch Siemianowski, a licytacje poprowadził Pan Grzegorz Antoniuk.


W sobotę odbył się 1. Pomiechowski Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”, któremu towarzyszyły dodatkowe akcje sportowe i pro-zdrowotne. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 gości, z czego ponad połowa to sportowcy. Uczestnicy oddawali honorowo krew, rejestrowali się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego, SPZOZ Pomiechówek dokonywał pomiarów ciśnienia i poziomu cukru we krwi. Dzień aktywności został zakończony kąpielą morsów we Wkrze oraz spływem pontonu z Kosewka do Pomiechówka. W sobotę puszki kwestarskie podliczono na kwotę 5 403,97 zł. Goście wpisywali się do księgi pamiątkowej, którą mamy w planach kontynuować w kolejnych latach pod hasłem „Policz się z cukrzycą”.


Niedzielny Finał był euforią, dobrą zabawą, spotkań rodzinnych, koncertów i kwesty charytatywnej. Działało z nami wciąż uśmiechniętych 33 wolontariuszy z puszkami oraz ponad 50 wolontariuszy wspierających. Ogromny wkład pracy włożyli jak co roku, harcerze z obu pomiechowskich drużyn. Dziękujemy za nieoceniony wkład wszystkim jednostkom gminnym za spontaniczne i piękne włączenie się w działania przygotowawcze i podczas samego Finału. Dziękujemy za pomoc, za setki przygotowanych motylków do dekoracji, za czas i uśmiech tego dnia. Dziękujemy wszystkim szkołom, przedszkolu, strażakom z obu jednostek OSP, Bibliotekom, Ośrodkowi Kultury Pompa, oddziałom TPD i wszystkim, którzy przyczynili się, by ten dzień emanował radością. Do współorganizacji włączyło się także mnóstwo firm i osób, które zechciały zagrać razem z nami w tym szczytnym celu. Harcerze, wolontariusze i ich rodzice poświęcili wiele godzin na przygotowania oraz zakończenie imprezy. Za tę pomoc dziękujemy z całego serca.


Fenomenem tego dnia jest także fakt, że wszelkie przygotowane przez Sztab atrakcje odbyły się w formie charytatywnej – z hojności darczyńców i sponsorów. Artyści – muzycy, tancerze i dźwiękowcy odstąpili całkowicie od wynagrodzenia. Ilość wystawionych na licytację i kiermasz fantów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i budziła ogromne zainteresowanie podczas samego wydarzenia. Część tych fantów po wylicytowaniu wróciła z prośbą o ponowne wystawienie na aukcji internetowej. Dlatego ostateczna kwota rozliczenia zostanie podana w terminie późniejszym. Więc Pomiechówek gra dalej – Do końca świata i jeden dzień dłużej! (by posprzątać).
W imieniu sztabu w składzie: Iwona Sagatyńska, Małgorzata Rękawek, Agnieszka Semeniuk-Czepczyńska, Monika Składanek, Aldona Jezierska i Marzena Bryjak raz jeszcze – dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas i Państwa hojność.

Iwona Sagatyńska
Szef Sztabu Pomiechówek


 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl