Aktualności

Pierwsze pomiechowskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

05-03-2018

Pomimo dokuczliwego mrozu w czwartkowy wieczór 1 marca 2018 w pobliżu stacji kolejowej w Pomiechówku zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych i liczni mieszkańcy. Wykonany został wspólnie hymn narodowy. Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki wraz z przewodniczącym Rady Gminy Janem Drzazgowskim dokonali odsłonięcia tablicy informacyjnej, poświęconej działalności Żołnierzy Wyklętych w Pomiechówku. Złożono wieńce, zapalone zostały znicze. Następnie uczestnicy uroczystości przenieśli się do sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku Agnieszka Brzezińska-Brańska opowiedziała o inspiracjach i szczegółach projektu „Stacja Pomiechówek”, dofinansowanego ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego efektem jest obejrzany podczas spotkania film dokumentalny. Utrwalono w nim relację świadka Władysława Majewskiego, który za to tylko, że widział zdarzenie 28.08.1950 akcji zbrojnej oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój na stacji w Pomiechówku odsiedział wyrok w stalinowskim więzieniu. Materiał opatrzony jest komentarzem historycznym dr. Piotra Oleńczaka. 

Po projekcji filmu wykład poprowadził Kacper Kempisty z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie dotyczący kontekstu historycznego sytuacji politycznej, która była genezą fenomenu powojennej konspiracji niepodległościowej.

Serdecznie podziękowania należą się wszystkim, którzy włączyli się w świętowanie, a w szczególności niezawodnym pomiechowskim harcerzom z 13 Grunwaldzkiej Turystycznej Drużyny Harcerskiej „Czarne Ścieżki” oraz Pani Monice Składanek z 31 Drużyny Harcerskiej „Harmider”.

Gminny Ośrodek Kultury planuje w kwietniu br. (w rocznicę tragicznej śmierci legendarnego przywódcy XVI oddziału NZW) odsłonę rajdu rowerowego szlakiem Roja. Trasa będzie prowadzić od stacji kolejowej w Pomiechówku do miejscowości Szyszki – gdzie podczas obławy w kwietniu 1951 roku zginął st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. Rój.

Warto też wiedzieć, że w zachowanie pamięci o niezłomnych włącza się chór „Cantate Domino” pod dyrekcją Mariusza Dana. W niedzielę 4 marca pomiechowski chór wykonał w kościele parafialnym w Szyszkach program patriotyczny w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl