Aktualności

Pary na medal

29-12-2018
  • Dwadzieścia dwie pary otrzymały w tym roku medale od Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
  • Przybyłym na uroczystość parom, medale wręczył wójt gminy Dariusz Bielecki.
  • Część artystyczną spotkania przygotował Amatorski Zespoł Seniorów DESA, działający przy ośrodku kultury Pompa.

29 grudnia br. w sali Centrum Integracji Społecznej wybrzmiały słowa o wspólnej drodze, szacunku, miłości. Zabrzmiały nie tylko w wypowiadanych krótkich przemówieniach, ale również w piosenkach, które dla bohaterów uroczystości wykonali gminni seniorzy-artyści z grupy DESA. Gratulujemy wszystkim jubilatom. Życzymy kolejnych lat, spędzonych w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl