Aktualności

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

03-02-2020

W związku z przygotowaniem wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Urząd Stanu Cywilnego w Pomiechówku zwraca się z prośbą o zgłaszanie się par małżeńskich, zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Pomiechówek, które zawarły związek małżeński w roku 1970.

W celu otrzymania medalu należy złożyć odpowiedni wniosek (dostępny w urzędzie i na stronie internetowej gminy www.pomiechowek.pl). Gotowe wnioski zostaną wysłane do Wojewody Mazowieckiego, a następnie trafią do Prezydenta RP, który wyda zgodę na przyznanie medali. 

Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub ich zstępni (dzieci, wnuki) za zgodą jubilatów w terminie do 28.02.2020 r. w USC Pomiechówek, ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek. Tel. kontaktowy 782-628-005.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl