Aktualności

Mała miejscowość - duże inwestycje

12-02-2020

Już od stycznia rozpoczęły się prace związane z montażem ogrodzenia terenu placu zabaw w miejscowości Śniadówko.  Przypomnijmy, że we wrześniu 2019 roku zakończyła się realizacja zadania związanego z budową boiska w tym miejscu a w październiku zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci.

Zakres prac obejmował budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem ogrodzenia, oraz dostawą i montażem bramek. Wartość zadania wyniosła 124 285,65 zł. Inwestycja była współfinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019".

Kolejnym etapem było zakupienie i montaż urządzeń zabawowych, których koszt wyniósł 18.621,61 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych, oraz budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10.000,00 zł.

Elementy ogrodzeniowe zostały zakupione w latach ubiegłych w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 19.670,03 zł.

Kolejne planowane prace modernizacyjne w tym miejscu to wykonanie oświetlenia terenu oraz doposażenie placu zabaw. Po zakończeniu całej inwestycji, w Śniadówku powstanie nowoczesny kompleks rekreacyjno - sportowy, gdzie zarówno dzieci jak i dorośli będą mogli aktywnie spędzać czas wolny.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl