Aktualności

Inwestycje w sołectwach

25-11-2021

W ostatnich miesiącach zakończyliśmy I etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosewko na potrzeby mieszkańców sołectwa. Wartość zadania wyniosła 130 000 zł, z czego 10 000 zł wyniosło dofinansowanie ze środków województwa. Etap ten obejmował wykonanie fundamentów oraz konstrukcji stalowej budynku świetlicy. Dzięki jej budowie mieszkańcy sołectwa zyskają miejsce, które umożliwi spotkania mieszkańców, a także podejmowanie kolejnych aktywności społecznych, w tym między innymi zebrań wiejskich.

Zakończona została także budowa nowych, energooszczędnych punktów świetlnych w miejscowości Wymysły. Wartość zadania wyniosła 20 000 zł, a dofinasowanie stanowiło 50 proc. wartości – 10 000 zł. Bez wątpienia punkty oświetleniowe przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców - zarówno pieszych, jak i kierowców.

Oba zadania zrealizowane zostały w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021.

 

Punkty świetlne w...
I etap budowy...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl