Aktualności

Inwestycja otwarta

12-08-2019
  • 10 sierpnia 2019 roku oficjalnie otworzyliśmy nową inwestycję w Kosewku
  • Teren rekreacyjny przy ul. Rzecznej to dziś nowoczesna przestrzeń służąca aktywności i integracji mieszkańców
  • W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele samorządu, jednostek dotujących, duchowieństwa oraz mieszkańcy.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Dariusz Bielecki, przewodniczący rady gminy Jan Drzazgowski, dyrektor departamentu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Radosław Rybicki, prezes Lokalnej Grupy Działania Albert Jaworski, proboszcz parafii w Pomiechowie ks. kanonik Tomasz Cymerman, zastępca wójta gminy Mariusz Łempicki, radny gminy Dariusz Radwański, sołtys Wiesław Krawczyk oraz przedstawiciele młodego pokolenia.

Na przybyłych czekały liczne atrakcje, stoiska gastronomiczne i wystawiennicze, w organizację których włączyli się straż pożarna, policja, KGW „Młynareczka”, Ośrodek Kultury PomPa, Spółka „Wkra” oraz mieszkańcy Kosewka.

Zabawa uczestników trwała do późnych godzin wieczornych.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie przedsięwzięcia.

 

Niezmiernie cieszę się, że od dziś Kosewko dysponuje nowym, dobrze wyposażonym obiektem, służącym integracji, aktywności, wypoczynkowi mieszkańców i przebywających gości.
Jako samorząd dołożyliśmy starań, by miejsce to było ciekawą przestrzenią zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Wierzę, że będą tu realizowane ciekawe inicjatywy i przedsięwzięcia, które będą integrować lokalną wspólnotę.

Dariusz Bielecki, wójt gminy Pomiechówek
 

Przypominamy: zakres zrealizowanej inwestycji obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, budowę placu zabaw z urządzeniami zabawowymi, budowę siłowni na powietrzu wraz z urządzeniami sprawnościowymi, przebudowę oświetlenia, wykonanie stanowisk piknikowych oraz miejsc przygotowanych do użytku gości w celu wspólnego biesiadowania, wyposażenie terenu w elementy zagospodarowania – zestawy piknikowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz chodniki.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl