Aktualności

Inwestujemy w rozwój przedsiębiorczości

07-12-2017

Gmina Pomiechówek pozyskała blisko 40 mln dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2020. To gigantyczna inwestycja w przygotowanie przestrzeni rozwoju w ramach Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej.

We wtorek 5 grudnia wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki, przewodniczący rady Jan Drzazgowski i Monika Piłkowska-Końska, kierownik wydziału pozyskiwania środków zewnętrznych UG Pomiechówek wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim.

Dzięki środkom unijnym do końca 2019 r. w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek zostaną uporządkowane i przygotowane tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców.  Dzięki realizacji projektu POM Invest obszar 230 ha zostanie wyposażony w infrastrukturę techniczną oraz sieci kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), wodociągową, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną i gazową. Dodatkowo zostanie wybudowana wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna tj. drogi, ścieżki rowerowe, chodniki wraz infrastrukturą towarzyszącą. Urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi położone na terenie realizowanej inwestycji zostaną powiązane z już istniejącą komunikacją.

Kwota dotacji zrobiła niemałe wrażenie nie tylko na podpisującej umowę członkini Zarządu Woj. Mazowieckiego Elżbiecie Lanc, ale także na przedstawicielach innych gmin, podpisujących umowy – ale na wielokrotnie niższe kwoty. To niezwykły prezent świąteczny dla mieszkańców gminy Pomiechówek – obecnych i przyszłych pokoleń. Atrakcyjność gospodarcza gminy Pomiechówek to świetlana przyszłość dla naszych dzieci i wnucząt.

                             

                                                                                                                                                                 

                                                                                                           

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń