Aktualności / Gmina Pomiechówek

Aktualności

Inwestujemy w Kosewku

12-06-2019

W miejscowości Kosewko prowadzony jest drugi etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu gminnego. Mieszkańcy Kosewka zyskają przestrzeń do wypoczynku, integracji i organizacji wspólnych przedsięwzięć plenerowych. 

Prace związane z zagospodarowaniem przedmiotowego terenu rozpoczęły się już w ubiegłym roku, kiedy to Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” wykonało podniesienie i wyrównanie terenu przy rzece.

Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, budowę placu zabaw z urządzeniami zabawowymi, budowę siłowni na powietrzu wraz z urządzeniami sprawnościowymi, przebudowę oświetlenia, wykonanie stanowisk piknikowych oraz miejsc przygotowanych do użytku gości w celu wspólnego biesiadowania, wyposażenie terenu w elementy zagospodarowania – zestawy piknikowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz chodniki.

Przewidywany termin  zakończenia robót to koniec czerwca br., zaś łączne koszty – zgodnie z zawartą umową - wynoszą  593 894,39 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl