Aktualności

Historia dwóch kamieni

07-09-2020

HISTORIA DWÓCH KAMIENI

W latach powojennych konsekwencją poprawności ideologicznej ówczesnego systemu były wydarzenia, które stanowiły białe plamy w historii. To miejsce na pomiechowskim cmentarzu było znane jako grób poległych w I wojnie światowej, grób nieznanego żołnierza.

Bezsprzecznie bezcenne źródło wiedzy o wydarzeniach – to pamięć mieszkańców, którzy byli świadkami wydarzeń 1920 r. związanych z Bitwą nad Wkrą. Opowiadali swoim dzieciom i wnukom o poległych bohaterach podczas tych walk, których ciała zostały pochowane w zbiorowej mogile na parafialnym cmentarzu w Pomiechowie. W historii małych ojczyzn pamięć o takich wydarzeniach to patriotyczny obowiązek i potrzeba prawdy historycznej.

Na początku lat 80. młodzież działająca w różnych formacjach duszpasterstwa w parafii pw. św. Anny w Pomiechowie podjęła inicjatywę upamiętnienia bohaterów, którzy polegli w Bitwie nad Wkrą w 1920 r. i spoczywają w zbiorowej mogile. Młodzież wspólnie z księżmi i pomocą mieszkańców rozpoczęła intensywne i trudne działania. Taka jest historia kamienia z napisem: "TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE POLSCY Z V ARMII GEN. WŁ. SIKORSKIEGO POLEGLI W WALKACH NAD WKRĄ W DNIACH 14-15.08.1920 r."

Dla społeczności lokalnej 15 sierpnia to bardzo ważna data. W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po mszy św. przychodziliśmy na grób poległych w 1920 r., aby oddać im hołd. Od 1992 r. – 15 sierpnia jest to również Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i dzień ustawowo wolny od pracy.                                                                                                                             

Podobnie było i w tym roku. W sobotę 15 sierpnia 2020 r. zebraliśmy się na mszy św. w kościele parafialnym w Pomiechowie. Jej uroczysty charakter podkreśliła oprawa muzyczna chóru Cantate Domino pod dyrekcją Mariusza Dany. Po zakończeniu Eucharystii zebrani mieli okazję wysłuchać programu słowno-muzycznego. Program został przygotowany przez członków Akcji Katolickiej, a jego wykonawcami była młodzież. Kinga Krasinkiewicz, Julia Malicka, Amelia Malicka, Aleksander Fronczak wzruszyli wszystkich pięknymi słowami poezji i prozy o  szacunku do ojczyzny. Paweł Sybicki czytając słowa rozkazu gen. Wł. Sikorskiego przywołał wydarzenia z sierpnia 1920 r. i przekonał, że tylko umiłowanie ojczyzny decyduje o odpowiedzialności za jej przyszłość. Igor Szubski i Alicja Wyrek recytując „Gawędę o miłości do ziemi ojczystej” wzbudzili refleksje nad życiem, które  bez  miłości do ziemi ojczystej pozbawione jest wartości. Piosenki żołnierskie i patriotyczne w tym szczególnie „Wolność-Te Deum” w pięknym wykonaniu Julii Pietrzak stanowiły wyjątkową oprawę muzyczną programu.

Warto podkreślić, że w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej z inicjatywy władz samorządowych na cmentarzu w Pomiechowie został odsłonięty pamiątkowy kamień z napisem: „Wdzięczni bohaterom walczącym o wolną Polskę i chrześcijańską Europę. W 100 Rocznicę Bitwy Warszawskiej i walk nad Wkrą. Władze i mieszkańcy Gminy Pomiechówek. 15 sierpnia 1920 r.”

Kamień jest symbolem patriotyzmu historycznego i pamięci nas – współczesnych o bohaterach z 1920 r., którzy walcząc o Boga, Honor i Ojczyznę zmieniali losy Polski i Europy. Kamień jest symbolicznym przesłaniem słów św. Jana Pawła II dla młodego pokolenia, aby „Ciągle żywa była w ich sercach pamięć o Bitwie Warszawskiej, jaka miała miejsce  w miesiącu sierpniu 1920 roku. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane „Cudem nad Wisłą”.

 

Mariola Borzyńska

                                              

 

                                                                                                                             

Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...
Kościelne obchody...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl