Aktualności

Gminny Punkt Spisowy

01-09-2020

Gminny Punkt Spisowy w Pomiechówku

Rolniku, jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.

Informujemy, że od 1 września 2020 r.  został uruchomiony Gminny Punkt Spisowy w Urzędzie Gminy Pomiechówek przy ul. Szkolnej 1a.

Rolnicy, którzy nie mają możliwości dokonania samospisu (nie posiadają komputera lub potrzebują pomocy merytorycznej) będą mogli, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 22 765 27 22 dokonać samospisu w Gminnym Punkcie Spisowym.

Punkt będzie czynny w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku 7.30-15.30.

Aby dokonać samospisu w Gminnym Punkcie Spisowym należy zabrać przesłany przez GUS - login i hasło (niezbędne do dokonania samospisu).

Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowiązuje rejonizacja. Najwygodniej i najbliżej będzie oczywiście udać się do Punktu Spisowego w gminie, w której mieszkamy. Mamy jednak pełne prawo skorzystać z tej opcji w każdym urzędzie miasta lub gminy w Polsce.

Funkcjonowanie Gminnych Punktów Spisowych w gminach zlokalizowanych na terenie powiatów objętych obostrzeniami epidemicznymi (obszary żółte i czerwone) będzie zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń.  

 

Gminny Punkt...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl