Aktualności

Dla dzieci i ich rodziców

14-01-2019

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wiosenne przebudzenie w Dolinie Wkry”

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz stymulowanie rozwoju 32 dzieci z zaburzoną motoryką w wieku 6-9 lat zamieszkałych na terenie gminy Pomiechówek poprzez organizację rodzinnych zajęć ceramicznych z elementami terapii ręki rozwijających zdolności manualne,koordynację wzrokowo–ruchową oraz kreatywność.
Dzieci zakwalifikowane do projektu podczas terapeutycznych zajęć ceramicznych poznają cały proces tworzenia z gliny, ozdabiania, szkliwienia i wypalania prac. Zajęcia ceramiczne wspomagają rozwój manualny tj. polisensoryczny – angażujący wszystkie zmysły (m.in. dotyk,węch), które zgodnie z teorią Integracji Sensorycznej są kluczowe dla harmonijnego rozwoju dziecka. Zajęcia te poprzez zgniatanie,ugniatanie,wyrabianie i tworzenie różnorodnych form z gliny rozwijają zmysł dotyku i orientacji przestrzennej, wyciszają,uczą koncentracji,wytrwałości a także współpracy i komunikacji w grupie. Rozwijają wyobraźnię, pomysłowość, ekspresję plastyczną oraz poczucie estetyki.

Zajęcia, w których będą uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami/opiekunami, będą odbywały się w okresie luty-maj 2019.

  •     wtorki 17.00 (I grupa) i 18.30 (II grupa)
  •     czwartki 17.00 (III grupa) i 18.30 (IV grupa)


Zajęcia ceramiczne prowadzić będzie Anna Wijatkowska arteterapeutka z Fundacji Wylepiarnia

Zapisy do 15.02.2019 w Ośrodku Kultury PomPA pod nr tel. 22 785 41 55 lub mailowo: pompa.pomiechowek@gmail.com

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl