Aktualności

Dezynfekujemy gminę!

08-04-2020

Wójt Gminy Pomiechówek w trosce o zdrowie i życie mieszkańców, a także w odpowiedzi na szerzące się zagrożenie spowodowane rozpowszechnianiem się koronawirusa, podjął decyzję o przeprowadzeniu dezynfekcji chemicznej miejsc użyteczności publicznej. W pierwszej kolejności, w dniu 7 kwietnia br. została przeprowadzona dezynfekcja targowiska miejskiego oraz wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

Wszystkie podejmowane działania służą ograniczeniu ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa w naszej gminie. Najważniejsza jest jednak ostrożność i przestrzeganie wszelkich zasad higieny oraz stosowanie się do wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia. Apelujemy również, o stosowanie zasad postępowania, wprowadzonych przez rząd w dn. 1 kwietnia br.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl