Aktualności

Czyste powietrze – punkt już działa

13-07-2021
Dzięki zawartemu przez wójta gminy Dariusza Bieleckiego porozumieniu pomiędzy gminą Pomiechówek a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w Ośrodku Kultury przy ul. Kilińskiego 1 został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w którym mieszkańcy gminy Pomiechówek otrzymają pomoc w procesie składania wniosku o dofinansowanie i pomoc w wypełnieniu wniosku o płatność. 
 
Dzięki uruchomieniu Punktu mieszkańcy mogą bez potrzeby wyjazdów do Warszawy skonsultować możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła, kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego, montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (złożony wniosek nie gwarantuje o przyznaniu dofinansowania). Wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.
 
Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z możliwości konsultacji. Punkt czynny będzie w poniedziałki w godzinach 12:00-17:00 oraz wtorki w godzinach 12:00-17:00. Konsultacje prowadzone są osobiście, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem 22 765 27 33. W Punkcie spotkacie się Państwo z Agnieszką Szajną, kierownikiem wydziału ochrony środowiska i rolnictwa. 
 
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępne są pod adresem: czystepowietrze.gov.pl.
Portal beneficjenta znaleźć można na stronie internetowej: portal.wfosigw.pl
Pamiętajmy - założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.
Jesteśmy dostępni dla Państwa również pod adresem mailowym: czystepowietrze@pomiechowek.pl
 
Punkt...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl