Aktualności

COVID-19 a praca urzędu

15-06-2020

Uwzględniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z sytuacją zagrożenia epidemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów przez Wójta Gminy Pomiechówek zostają zawieszone do odwołania. W sprawach pilnych nadal pozostaje możliwość rozmowy telefonicznej kontaktując się z sekretariatem, tel. 22 765-27-24. Zalecamy załatwianie spraw bezpośrednio z pracownikami wydziałów merytorycznych, po wcześniejszym umówieniu się. Pozostałe numery telefonów do wszystkich wydziałów urzędu dostępne są tutaj.

Ważne!

  • w tej niecodziennej sytuacji szczególnie rekomendujemy korzystanie z platformy e-PUAP, telefonu i poczty e-mail,
  • prosimy o dokonywanie wszelkich płatności przelewami elektronicznymi, na poczcie lub w banku (z dniem 15 maja kasa w urzędzie została całkowicie zamknięta!),
  • w celu szybszego załatwienia swoich spraw tj. pobrania formularzy/wniosków, uzyskania informacji – na czas epidemii w urzędzie został utworzony Punkt Obsługi Interesanta oraz okienko podawcze,
  • przy wejściu do urzędu została wystawiona urna, w której można umieszczać pisma i korespondencję (uwaga! dokumenty będą przyjmowane bez potwierdzenia odbioru)
  • przypominamy, że interesanci załatwiający swoje sprawy w urzędzie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa, zakładania rękawiczek oraz dezynfekcji rąk płynem dostępnym przy wejściu.

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl