Aktualności

Budujemy w Nowym Modlinie

22-04-2021

19 kwietnia 2021 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy firmie wyłonionej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w systemie zaprojektuj – wybuduj, na wykonanie zadania inwestycyjnego, realizowanego  w ramach projektu pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych”, które polegać będzie na:

  •  budowie drogi gminnej w miejscowości Nowy Modlin na odcinku ok. 365 mb o szerokości 6,0 m z poboczami z kruszywa naturalnego oraz miejsc obsługi pojazdów na przyległym terenie
  • budowie infrastruktury podziemnej, tj. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej na tym odcinku.

W części projektowej zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Prace realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane MELTOR Sp. z o.o. z Józefowa.

Umowne zakończenie wszystkich prac oraz przekazanie obiektu do użytkowania -  listopad br.

 

 

 

 

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl