Aktualności

Bezpłatna sterylizacja psów i kotów

16-11-2021

 

Warunki finansowania przez Gminę Pomiechówek sterylizacji i kastracji psów i kotów.

 

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie gminy Pomiechówek mogą skorzystać z możliwości wykonania darmowego zabiegu sterylizacji i kastracji psów i kotów, w ilości maksymalnie jednego zwierzęcia rocznie na gospodarstwo domowe, w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina Pomiechówek ma zawarte umowy:

 • Przychodnia Dla Zwierząt Nowakowski A., Nowakowski Z., Fiedorek M. z/s Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 5, 05-180 Pomiechówek,
 • Przychodnia Weterynaryjna MASTIF – Ewa Dunal z/s ul. Paderewskiego 26, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Gmina Pomiechówek pokrywa 100% kosztów zabiegu obejmującego:

 • wizytę kwalifikującą w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
 • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji,
 • zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym ewentualne podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku, 
 • wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego. Decydujące zdanie w sprawie możliwości wykonania zabiegu ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

Warunkiem skorzystania z zabiegu sfinansowanego przez Gminę Pomiechówek jest:

 • wypełnienie przez właściciela zwierzęcia Wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota w 2021 roku i złożenie go w sekretariacie Urzędu Gminy Pomiechówek, w celu weryfikacji i ewentualnego zakwalifikowania (załącznik Nr 1).
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
 • oznakowanie elektroniczne (zaczipowanie) zwierzęcia. Ponadto, w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • uzyskanie zgody Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Pomiechówek na wykonanie zabiegu.
 • złożenie Oświadczenia dotyczącego wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2021 roku”. 


Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub/i kastracji psa/kota, zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt i wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków darmowego zabiegu takich jak: oznakowanie elektroniczne (czipowanie) oraz szczepienie przeciwko wściekliźnie psów.

 

UWAGA: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Gmina nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.

Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).

ZALETY ZABIEGÓW STERYLIZACJI I KASTARCJI ZWIERZĄT:

- u zwierząt poddanych tym zabiegom zmniejsza się niekontrolowana agresja,

- zmniejsza się ryzyko występowania ucieczek - zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień, czy wypadków komunikacyjnych,

- nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych kociąt czy szczeniąt,

- większe przywiązanie do właścicieli - swojego „stada”,

- sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej,

- sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,

- kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenia prostaty, w tym na śmiertelny nowotwór prostaty, 

- dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.

Akcja prowadzona będzie do 15 grudnia 2021 r. lub wyczerpania środków finansowych. Koordynowana jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Pomiechówek  i tam można uzyskać szczegółowe informacje.

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl