Aktualności

Absolutorium dla wójta gminy na tak

28-06-2018

Absolutorium to nic innego, jak potwierdzenie, że gminne finanse były prowadzone zgodnie z przepisami, a wójt gminy prawidłowo zrealizował budżet. Podczas sesji 28 czerwca 2018 r. radni podjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi Dariuszowi Bieleckiemu absolutorium za rok 2017 r., tym samym pozytywnie ocenili jego działania. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. 

Udzielenie absolutorium poprzedzone jest odczytaniem przez skarbnika gminy uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Ciechanowie, w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Pomiechówek sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Opinia Izby była pozytywna. 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl