Wydziały

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego
 
Wanda Karabin - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 12, 
Mariusz Jackiewicz - podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel.: 22 765 27 21, 
Magdalena Swoch-Goździkowska - inspektor ds. geodezji
tel.: 22 765 27 19, 
 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Małgorzata Zakolska  - kierownik wydziału, tel.: 22 765 27 39
Ewa Drzazgowska - inspektor ds. inwestycji
Piotr Mychliński - inspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20, 
Małgorzata Rosiak-Prusińska - inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
tel.: 22 765 27 20, 
Monika Orzoł - inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
tel.: 22 765 27 20, 

 

Wydział Budżetu

Kamila Gronczewska, skarbnik gminy
tel.: 22 765 27 14,
Elżbieta Chrzanowska - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13,
Wiesława Witkowska - inspektor ds. budżetu
tel.:22 765 27 13,
Anna Latkowska - podinspektor ds. budżetu i płac
tel.: 22 765 27 13,
Maria Strzelczak - podinspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 15,


Wydział Finansów

Elżbieta Chrzanowska - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13, 
Jadwiga Brzozowska - inspektor ds. wymiaru podatków
tel.: 22 765 27 17, 
Elżbieta Drzazgowska - inspektor ds. podatków i opłat
tel.: 22 765 27 16, 
Beata Smardzewska - inspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 17, 
Emilia Brodzińska - pomoc administracyjna
tel.: 22 765 27 16, Wydział Organizacji

Agnieszka Kleniewska - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 24;  
Magdalena Pawlak - podinspektor ds. kancelaryjnych
Anita Gołuch - pracownik pomocniczy i obsługi
tel.: 22 765 27 24, 


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Agnieszka Szajna -  kierownik wydziału
Małgorzata Rosłońska - zastępca kierownika
Sylwia Małachowska - specjalista ds. ochrony środowiska i rolnictwa,
Krzysztof Bieńkowski - pracownik pomocniczy i obsługi
Justyna Karasiewicz - pracownik pomocniczy i obsługi

tel.: 22 765 27 22

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozliczeń
 
Monika Piłkowska-Końska - kierownik wydziału

tel.: 22 765 27 31,
Katarzyna Tybuchowska - specjalista ds. rozliczania środków zewnętrznych
tel.: 22 765 27 31,

Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich
Jolanta Rateńska - inspektor ds. obywatelskich
tel.: 22 765 27 11,

Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
Agnieszka Ujazda-Miedza - główny specjalista ds. komunikacji społecznej
tel.: 22 765 27 23, 
 
Urząd Stanu Cywilnego
Maria Kosela - kierownik

tel.: 22 765 27 18,

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Wiesław Patuła

tel.:22 765 27 28,

Biuro Rady i  Kadr
Teresa Leszczyńska - samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy i kadr
tel.: 22 765 27 26,

 

Licznik inwestycji 2006-2014

Zainwestowane w infrastrukturę

Wartość podpisanych umów

Wartość dofinansowania

Kalendarz Wydarzeń